Com ens organitzem?

Ens reunim periòdicament i ens organitzem de tal manera que tothom pugui expressar els seus punts de vista i les seves inquietuds.

Organigrama

PERFILS D’IMPLICACIÓ

  • Consell Assessor: Formen el Consell Assessor el grup de persones decidit per vot a l’Assemblea General que per les seves facultats i experiència puguin donar resposta als drets i deures exposats als estatuts, entre els quals hi ha assessorar o aconsellar sobre aspectes de l’Associació per tal de vetllar pel bon funcionament d’aquesta i per promoure accions de qualitat.
  • Associats i associades: tenen dret a participar aportant propostes i idees, assistint a les assemblees amb veu i vot, participant en els diferents projectes i grups de treball; dret a rebre informació sobre les activitats de l’associació, a rebre les actes de les reunions; dret a rebre els serveis oferts per l’associació.  Cal signar el full de compromís. Drets i deures dels associats i les associades d’AxE.
  • Amics i amigues d’AxE: tenen dret a participar, aportant propostes i idees, assistint a les assemblees amb veu però sense vot;  dret a rebre informació sobre les activitats de l’associació; dret a rebre els serveis oferts per l’associació. Cal signar el full d’inscripció. Drets i deures dels amics i les amigues d’AxE.

Aquesta és només una mostra dels drets de cada perfil d’implicació, per tal de poder entendre la diferència entre cada un. Els drets i deures complets de cada perfil es poden trobar als estatuts de l’associació.

Si ets una persona interessada en sumar-te a l’associació, però no tens clar on encaixaries, la informació més pràctica que et cal saber és que associats i associades participen més activament en l’associació (aportant idees als projectes, organitzant-los, etc.); en canvi, els amics i amigues tenen un rol menys actiu: no participen en projectes (tot i que poden), no tenen vot però si veu a les assemblees…

A banda d’aquests perfils, també n’hi ha un de més passiu:

  • Subscriptors i subscriptores: són aquelles persones que, mitjançant el botó del lloc web o aquest formulari, reben informació puntual sobre les nostres publicacions i activitats. No tenen cap mena d’implicació més que la de rebre informació.

GRUPS DE TREBALL

En aquest enllaç tens més informació sobre els grups de treball i els projectes en curs.