Com ens organitzem?

Ens reunim periòdicament i ens organitzem de tal manera que tothom pugui expressar els seus punts de vista i les seves inquietuds. Cada any canvia lleument la nostra organització, ja que tenim en compte els interessos i les necessitats de les persones associades, així com les situacions en què es pot trobar la societat.

A l’estiu ens trobem per oganitzar el curs següent. Decidim quines activitats són òptimes per aconseguir els nostres objectius i les planifiquem amb detall.

ASSOCIATS I ASSOCIADES

Són les persones que organitzen i participen en les diferents activitats d’Aprenent x Educar. De la mateixa manera, tenen l’oportunitat de participar en activitats formatives de caire intern, és a dir, exclusives per a les persones associades.

Tenen el dret i el deure a participar aportant propostes i idees, assistint a les assemblees amb veu i vot, participant en algun grup d’associades; dret a rebre informació sobre les activitats de l’associació, a rebre les actes de les reunions; dret a rebre els serveis oferts per l’associació.  Cal signar el full de compromís. Drets i deures dels associats i les associades d’AxE.

Actualment, els associats i les associades ens dividim en quatre grups:

  1. Organització interna: vetllen pel desenvolupament de les diferents activitats i pel compliment dels objectius, organitzen assemblees, es reuneixen amb el consell assessor, entre d’altres tasques.
  2. Dinamització: organitzen les activitats que es duran a terme al llarg del curs. S’encarreguen de la seva planificació d’acord amb els objectius del curs així com de la seva preparació.
  3. Comunicació: desenvolupen en pla de comunicació i porten les xarxes socials, mantenen actualitzada el lloc web i duen a terme iniciatives per donar a conèixer l’associació.
  4. Cuidem-nos: Organitzen dinàmiques internes per cuidar les membres de l’associació (sortides, sopars, dinàmiques abans d’assembles, emocions…)

CONSELL ASSESSOR

Formen el Consell Assessor el grup de persones decidit per vot a l’Assemblea General que per les seves facultats i experiència puguin donar resposta als drets i deures exposats als estatuts, entre els quals hi ha assessorar o aconsellar sobre aspectes de l’Associació per tal de vetllar pel bon funcionament d’aquesta i per promoure accions de qualitat.

Actualment estem considerant l’ampliació del consell assessor.

SUBSCRIPTORS I SUBSCRIPTORES

Són aquelles persones que, mitjançant el botó del lloc web o aquest formulari, reben informació puntual sobre les nostres publicacions i activitats. No tenen cap mena d’implicació més que la de rebre informació.